Liity jäseneksi

Tombolo Ry:n jäseneksi pääset maksamalla 20 euron arvoisen jäsenmaksun ainejärjestön tilille.

Jäsenmaksu on kertaluontoinen ja se suositellaan maksettavaksi opintojen alussa ensimmäisenä opiskeluvuotena. Jäsenmaksu oikeuttaa sinut osallistumaan kaikkiin Tombolon yhteisiin tapahtumiin ja opiskelua helpottavaan oheistoimintaan, joita ainejärjestön varoilla järjestetään. Näin siis olet oikeutettu osallistumaan mm. fuksiviikon tapahtumiin, yhteiseen syysvaellukseen, saunailtoihin ja vapun viettoon ilman suurempia kustannuksia. Tombololla on tapana rahoittaa tapahtumissaan jossain määrin opiskelijoiden ruokia, juomia ja muita oheiskustannuksia, joten suosittelemme lämpimästi jäseneksi liittymistä.

Jäsenmaksun maksaminen:

  • Tilinumero: FI35 5770 0520 5039 28 (OP)
  • Viitenumero: 103253
  • Saajan nimi: Tombolo ry
  • Määrä: 20 €

Ilmoita maksun yhteydessä seuraavat tiedot sähköpostitse (tombolo@uef.fi):

  • Nimi
  • Kotipaikka
  • Sähköposti

Muista liityä myös Tombolon sähköpostilistalle!

Tombolon sähköpostilistan kautta saat tärkeää tietoa mm. opiskeluun ja ainejärjestön tapahtumiin liittyvissä asioissa. Sähköpostilistalle liittyminen tapahtuu seuraavalla tavalla.

Listalle liittyminen:

  1. Mene osoitteeseen: https://lists.uef.fi/mailman/listinfo/tombolo.ry
  2. Seuraa sivuilla annettuja ohjeita liittyäksesi