Miksi Tombolo?

Yksi hakukohde – kolme pääainetta!

Hakukohteeseen valitut opiskelijat voivat valita pääaineekseen maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan. Valintaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä heti, sillä perusopinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset!

Yhteiskuntamaantieteen oppiaine

UEF on ainoa yliopisto Suomessa, jossa voit opiskella yhteiskuntamaantiedettä. Yhteiskuntamaantiede on maantieteen ala, joka on erikoistunut yhteiskunnan toimintoihin ja rakenteisiin sekä alueellisiin järjestelmiin ja ympäristökysymyksiin.

Laajat työllistymismahdollisuudet

Maantieteilijöiden ja ympäristöpolitiikan pääaineesta valmistuneiden työllistymismahdollisuudet ovat laajat, ja niihin pystyy myös itse vaikuttamaan sivuainevalinnoilla! Maantieteen oppiaineesta valmistuu aineenopettajia sekä asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi paikkatietosovelluksiin. Maantieteilijöitä työskentelee esimerkiksi opettajina sekä tutkimus-, kehitys-, asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Yhteiskuntamaantieteilijöitä työskentelee esimerkiksi tutkimus-, asiantuntija- ja kehitystehtävissä mediassa, kansalaisjärjestöissä, Euroopan Unionin tehtävissä sekä erilaisissa järjestöissä.

Ympäristöpolitiikan pääaineesta valmistuneet toimivat erilaisissa asiantuntija-, johtamis-, valmistelu- ja koordinointitehtävissä julkishallinnossa, yrityksissä, järjestöissä ja kansainvälisissä organisaatioissa, sekä tutkimustehtävissä yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa.

Vapaa sivuaineoikeus

UEF:ssa on vapaa sivuaineoikeus, joka tarkoittaa sitä, että opiskelija voi opiskella yliopistossa tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Sivuaineita on mahdollista lukea myös yli kampusrajojen! Monet Tombolon jäsenet opiskelevat sivuaineina esimerkiksi kauppatieteitä tai oikeustieteitä.

Kansainväliset maisteriohjelmat

Historia- ja maantieteiden laitos on mukana kahdessa kansainvälisessä, monitieteisessä maisteriohjelmassa:

Border Crossings: Global and Local Societies in Transition – A Master’s Degree Program in the Social Sciences

Border Crossings -ohjelmassa opiskelija pääsee tutustumaan moniulotteiseen rajatematiikkaan ja osallistumaan alati lisääntyvään keskusteluun kansallisista ja eurooppalaisista identiteeteistä, liikkuvuudesta, muuttoliikkeistä, monikulttuurisuudesta ja kansalaisuudesta sekä rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ohjelma johtaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon yhteiskuntamaantieteen oppiaineessa.

Environment, Natural Resources & Climate Change: Master’s Degree Program in Environmental Policy and Law

Environment, Natural Resources & Climate Change -ohjelma yhdistää opintoja luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen hallinan sekä kansainvälisen ympäristöoikeuden ja EU-ympäristöoikeuden aloilta. Ohjelmassa on kaksi pääainevaihtoehtoa: ympäristö- ja ilmasto-oikeus sekä luonnonvarojen hallinta.

UEF on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista

Itä-Suomen yliopisto toimii kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Koulutusaloja on 13, työntekijöitä 2 500 ja tutkinto-opiskelijoita jopa 15 500!

Tasokas opetus ja nykyaikaiset oppimisympäristöt

Oppimisympäristöjen kehittäminen on yksi UEF:n päätavoitteista. Yliopiston tiloja on uudistettu niin, että ne tukevat opiskelijakeskeistä oppimista, ryhmätyöskentelyä ja itseopiskelua. Laadukas opetus perustuu aina uusimpaan tutkimukseen. Oppimisympäristöjen lisäksi kehitetään myös opetusmenetelmiä: osa Itä-Suomen yliopistossa annetusta opetuksesta on käänteistä eli flipattua. Itä-Suomen yliopiston strateginen tavoite onkin olla vuonna 2020 Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö!

Aktiivinen ainejärjestö

Tombolo järjestää jäsenilleen aktiivisesti vapaa-ajan toimintaa ja tapahtumia ympäri vuoden. Kahvivuorot, saunaillat, liikuntavuorot, sitsit ja muut illanvietot kokoavat Tombolot yhteen useamman kerran kuukaudessa. Yhteistyötä tehdään myös yli ainejärjestörajojen yhteisten tapahtumien merkeissä. Hallitus pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaa jäsenistöltä saadun palautteen perusteella. Tombolo on yhteisö, jossa jokainen toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi porukkaan!