Yhteistyökumppanit

LOIMU – Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto

Loimu on luonnontieteellisen, ympäristötieteellisen ja metsätieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai sellaista opiskelevien ammattiliitto. Loimulla ja Tombololla on takana monivuotinen yhteistyö, joka ilmenee työelämään keskittyneenä yhteistyönä.


YKA – Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

YKA on yhteiskunnallisella alalla työskentelevien ja alaa opiskelevien ammatillinen etujärjestö ja yhteisö. YKA:lla ja Tombololla on myös taustalla monivuotinen työelämäorientoitunut yhteistyö.


Yhteystiedot

yhteistyo.tombolo@uef.fi