Tuutorit

Mikä on tuutori?

Tuutori on tehtäväänsä valittu vertaisopiskelija, joka neuvoo ja ohjeistaa uusia opiskelijoita yliopisto-opintojen alussa. Usein tyypillinen Tombolon tuutori on opiskelija, jolla fuksivuoden kokemukset ovat vielä tuoreessa muistissa.

Tuutorit ovat vahvasti läsnä fuksien arjessa etenkin ensimmäisten viikkojen eli tutummin fuksiviikkojen aikana. Tuutorit opastavat fukseja kampuksella ja järjestävät myös ns. asiatuutoroinnin lisäksi myös mukavaa vapaaehtoista iltaohjelmaa.


Tuutorit 2021


Miten hakea tuutoriksi?

Tuutorihaku alkaa yleensä tammikuussa.

Hallituksesta ja aiemmista tuutoreista muodostetaan työryhmä, joka haastattelee hakijat. Työryhmän ehdotukset lähetetään laitokselle vahvistettavaksi ja laitos tekee päätöksen tuutoreista.

Tuutorina toimiminen

Tuutorit koulutetaan yliopiston puolesta kevään ja kesän aikana. Tuutoroinnista on ollut mahdollista saada opintopisteitä, yhteenä 4 op (vertaistuutorikoulutus 2 op ja vertaistuutorina toimiminen 2 op).

Tuutorit palaavat kampukselle samaan aikaan kuin uudet opiskelijat aloittavat opintonsa. Syyskuu on tuutoroinnin kiireisintä aikaa, mutta tuutorin tulee olla valmis olemaan uusien opiskelijoiden tukena syksyn läpi. Huomioithan tämän harkitessasi hakemista.

Muita tuutoroinnin muotoja

Tombolosta on lähtenyt vuosittain opiskelijoita myös tuutoroinnin muihin toteutusmuotoihin. Vertaistuutorointi on todennäköisesti se näkyvin tuutoroinnin muoto, mutta vuosittain kampuksella toimii myös seniorituutoreita, maisterituutoreita sekä kv-tuutoreita eli kansainvälisiä tuutoreita. Voit lukea lisää tuutoroinnista ja sen eri muodoista alla olevasta linkistä.