Viittausohjeet

Maantieteiden laitoksella kannustetaan Terran viittausohjeiden käyttämiseen, mutta ohjeet ovat aina hukassa juuri silloin, kun niitä tarvitsisi. Eipä hätää, sillä jatkossa viittausohjeet löytyvät myös Tombolon nettisivuilta!

Viittaaminen tekstissä

Ilmoita tekstiviitteessä kirjoittajan sukunimi ja teoksen ilmestymisvuosi. Jos viittauksesi perustuu johonkin lähteen osaan, ilmoitetaan myös sivunumero. Pelkkää vuosilukua käytetään vain, jos viitataan koko julkaisuun. Sivunumero ilmoitetaan teoksen ilmestymisvuoden jälkeen kaksoispisteellä ja sitä seuraavalla välilyönnillä erotettuna. Jos sivuja on useampia, erotetaan ne toisistaan ajatusviivalla. Sivunumero täytyy ilmoittaa myös suorien lainausten yhteydessä.

  • (Tuomi 2017: 45) viittaa teoksen sivulla 45 olevaan tietoon.
  • (Tuomi 2017: 45–48) viittaa teoksen sivuilla 45–48 olevaan tietoon.
  • (Tuomi 2017) viittaa yleisesti koko teokseen.

Suorat lainaukset laitetaan lainausmerkkeihin:

  • Kuten Tuomi (2017: 45) toteaa: ”Analysointi on mukavaa.”

Sulkujen sisällä lähteet laitetaan aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan ja erotetaan toisistaan puolipisteellä paitsi silloin, kun kyse on saman kirjoittajan teoksista. Tällöin käytetään pilkkua.

  • (Tuomi 2001; Sarajärvi 2009, 2011)

Jos samalla kirjoittajalla on useita samana vuonna ilmestyneitä julkaisuja, käytetään aakkosia, jotka ilmoitetaan vastaavasti lähdeluettelossa:

  • (Tuomi 2017a: 45)
  • (Tuomi 2017b: 67)

Internetlähteisiin viitataan tekstissä kuten muihinkin lähteisiin.

Mikäli viitataan koko edelliseen kappaleeseen, sijoitetaan piste sulkujen sisään:

  • Sisällönanalyysi on tekstianalyysimenetelmä, jonka avulla voidaan tehdä systemaattisia ja objektiivisia analyyseja erilaisista kirjallisista dokumenteista. Sisällönanalyysin avulla on mahdollista saada tiivistetty kuvaus tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. (Tuomi 2017: 45.)

Mikäli viitataan vain edelliseen lauseeseen, sijoitetaan piste sulkujen ulkopuolelle:

  • Sisällönanalyysi on tekstianalyysimenetelmä, jonka avulla voidaan tehdä systemaattisia ja objektiivisia analyyseja erilaisista kirjallisista dokumenteista (Tuomi 2017: 45).

Lue koko viittausohje Terran sivuilta.

Lataa alta myös ohje lähdeluettelon laatimiseen!

Lähdeluettelon laatiminen (pdf)