Edunvalvonta

Tombolon tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, joilla turvataan kaikille yhdenvertainen ja turvallinen ympäristö. 

Turvallisen tilan periaatteet

Kannanotto ympäristöpolitiikan kandidaatintutkielman ohjauksesta

Kannanotto