Edunvalvonta

Tombolon tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, joilla turvataan kaikille yhdenvertainen ja turvallinen ympäristö. 

turvallisen tilan periaatteet

Tombolon tapahtumien turvallisuus- ja hygieniaohjeistus

Turvallisesti Tombolon tapahtumiin

Kannanotto ympäristöpolitiikan kandidaatintutkielman ohjauksesta

Kannanotto

Kannanotto korkeakouluopiskeljijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista opetus- ja kulttuuriministeriölle

Kannanotto

Avoin kirje historian ja maantieteen laitokselle yksilöllisten järjestelyiden toteutumisesta

Avoin kirje