Edunvalvonta

Ainejärjestönä Tombolo vastaa myös jäsentensä edunvalvonnasta. Edunvalvontaan liittyvistä tehtävistä vastaavat etenkin hallituksen kaksi edunvalvontavastaavaa. Käytännössä edunvalvontavastaavat huolehtivat esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointiin, sekä opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Valvomme myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista opiskelijoidemme välillä.

Edunvalvontavastaavien tehtäviin kuuluu muun muassa opetuksen kehittämiseen osallistuminen laitoksen tasolla osallistumalla laitoksen opetustoimikunnan kokouksiin, sekä keräämällä ja välittämällä laitokselle opiskelijoilta kerättyä palautetta. Opiskelijoiden kokemuksia liittyen esimerkiksi opetuksen ja kurssien toimivuuteen tai opiskeluhyvinvointiin kartoitammekin toteuttamalla erilaisia kyselyitä. Tarvittaessa opiskelijoiden ääntä tuodaan esille myös erilaisin kannanotoin ja kirjein. Pidämme myös yhteyttä muiden ainejärjestöjen ja ISYY:n edunvalvontavastaaviin osallistumalla aktiivisesti edunvalvontakahveille ja tiedotamme jäsenistöä ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä asioista.

Edunvalvontavastaavat toimivat myös häirintäyhdyshenkilöinä ainejärjestön tapahtumissa, eli mikäli itse koet tai huomaat jonkun muun kokevan häirintää tapahtumissamme, kannattaa edunvalvontavastaaviin olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. Tilanteisiin puuttuminen ja niiden selvittäminen on aina sitä helpompaa, mitä nopeammin ja suoremmin ne tuodaan edunvalvontavastaavien tai muun hallituksen tietoon. Tombolon tapahtumissa on voimassa Turvallisen tilan periaatteet, joita jokaisen tapahtumiin osallistuvan odotetaan noudattavan.

Edunvalvontavastaaviin saa tietenkin matalalla kynnyksellä olla suoraan yhteydessä, jos jokin edunvalvontaan liittyvä asia askarruttaa. Kätevimmin yhteyden saa sähköpostilla (edunvalvonta.tombolo@uef.fi) ja tietenkin juttelemaan saa tulla myös ihan kasvotusten. Vuonna 2023 Tombolon hallituksen edunvalvontavastaavina toimivat Essi Arminen ja Suvi Uronen.


Edunvalvontaan liittyviä dokumentteja viime vuosilta:

turvallisemman tilan periaatteet 
Tombolon tapahtumien turvallisuus- ja hygieniaohjeistus
Kannanotto ympäristöpolitiikan kandidaatintutkielman ohjauksesta
Kannanotto korkeakouluopiskeljijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista opetus- ja kulttuuriministeriölle
Avoin kirje – opiskelun yksilölliset järjestelyt