Tapahtumasäännöt

Ilmoittautuessasi tai osallistuessasi Tombolo ry:n tapahtumaan, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja: 

Tapahtumaan ilmoittautuva vakuuttaa antamansa nimi- ja osoitetiedot oikeaksi, virheellisistä tiedoista mahdollisesti aiheutuvista haitoista osallistuja vastaa itse. 

Ilmoittautuminen on sitova ilmoittautumisajan päätyttyä. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa maksuvelvollisuutta, vaikka ei pääsisikään osallistumaan. Sitovasti ilmoittautuneilla ei ole mahdollisuutta peruuttaa osallistumistaan eikä osallistumismaksua palauteta ilman erittäin painavaa syytä.  

Osallistuja voi myydä oman paikkansa eteenpäin, mikäli ei itse pääse osallistumaan tapahtumaan. Alkuperäinen ilmoittautuja on vastuussa siitä, että osallistumismaksu suoritetaan. Hän on myös velvollinen antamaan paikan ostajalle tiedoksi nämä säännöt, ja varmistamaan, että ostaja on tietoinen ja sitoutuu noudattamaan Tombolo ry:n tapahtumien sääntöjä. Paikan ostamisen jälkeen uusi osallistuja on itse vastuussa siitä, että noudattaa näitä sääntöjä. Alkuperäinen ilmoittautuja on velvollinen ilmoittamaan uuden osallistujan nimen tapahtuman vastuuhenkilölle. Lisäksi alkuperäisen ilmoittautujan antamat tiedot esimerkiksi juomavalinnan ja ruokavalion suhteen ovat sitovia, mikä on tärkeää ottaa huomioon paikkaa eteenpäin myytäessä. Tombolo ry:n jäsenille tarkoitetuissa tapahtumissa paikan voi myydä ensisijaisesti vain Tombolo ry:n jäseneltä toiselle. 

Osallistuja vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti Tombolo ry:n järjestämissä tapahtumissa. Tombolo ry ei ole velvollinen korvaamaan henkilön itse aiheuttamia vahinkoja. 

Tombolo ry:n tapahtumissa osallistuja on itse vastuussa omasta omaisuudestaan. Omaisuuden katoamistilanteessa Tombolo ry ei ole korvausvelvollinen. 

Mikäli osallistumismaksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, seuraa tästä huomautus. Jos osallistumismaksua ei huomautuksesta huolimatta ole maksettu, Tombolo ry:llä on oikeus evätä osallistumisoikeus kyseiseen sekä tuleviin tapahtumiin kunnes maksu on suoritettu.  

Laittomien sekä itseään tai muita vahingoittavien aineiden tai esineiden hallussapito, käyttäminen tai välittäminen on Tombolo ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Osallistujan syyllistyessä tällaiseen, on sanktiona porttikielto tapahtumiin. Tombolo ry:n hallitus käsittelee rikkeet tapauskohtaisesti ja päättää määräaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta porttikiellosta Tombolo ry:n tapahtumiin.  

Tombolo ry:n tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tämä tarkoittaa nollatoleranssia kaikelle syrjinnälle, ahdistelulle ja häirinnälle. Turvallisemman tilan periaatteet voi lukea kokonaisuudessaan Tombolo ry:n nettisivuilta edunvalvonta -osiosta.

Järjestäjillä on oikeus poistaa häiritsevästi, sopimattomasti tai aggressiivisesti käyttäytyvä tai sääntöjä rikkova henkilö tapahtumasta. Tombolo ry:n hallitus käsittelee rikkeet tapauskohtaisesti ja päättää määräaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta porttikiellosta Tombolo ry:n tapahtumiin.  

Ilmoittautumalla Tombolo ry:n järjestämiin tapahtumiin osallistuja hyväksyy kaikki edellä mainitut säännöt.  

10§ Tombolo ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin järjestämissään tapahtumissa.  

Tombolo ry:n hallitus on vahvistanut nämä säännöt kokouksessaan 27.03.2023. Lisäksi säännöt on vahvistettu yhdistyksen kevätkokouksessa 12.4.2023.